Acasa

feb 4, 2019
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX Sentința civilă nr.xxxxx ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 25.11.2015 INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN PREȘEDINTE: Jud. U______ A_______ GREFIER: T_________ E____ Pe rol, soluționarea ... [Mai mult]
ian 16, 2019
Prin actiunea civila înregistrata sub nr. 3433/329/2011 din data de 22 noiembrie 2011, reclamanta S. F., a chemat în judecata pe pârâtele Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman , Comisia ... [Mai mult]
 
aug 6, 2018
  C.civ. din 1864, art. 969, art. 970, art. 1073 – 1077 Legea nr. 247/2005, Titlul X, art. 5 Clauza de dezicere inserată într-un antecontract de vânzare-cumpărare, prin care s-a ... [Mai mult]
aug 2, 2018
Prin sentința civilă nr. 6622/10.12.2013, pronunțată de Judecătoria Sibiu, s-a admis în parte acțiunea formulată de către reclamantul T. A. în contradictoriu cu pârâții C. A. și R. I., și în consecință au fost ... [Mai mult]
 
iul 20, 2018
I. EXPUNEREA CONTESTAŢIEI. 1. Prin contestaţia la executare înregistrată la instanţă la data de 29.04.2014 contestatorii K. H. K., domiciliat în Germania, K. R., domiciliat în Germania şi K. G., domiciliat în Germania, toţi cu ... [Mai mult]
iul 11, 2018
JUDECĂTORIA SIGHIȘOARA   SENTINȚA CIVILĂ Nr. 732/2015 Ședința publică de la 15 Iunie 2015 Completul compus din: PREȘEDINTE G_______ B________ Grefier A___ ... [Mai mult]
 
iun 7, 2018
C. civ., art. 3 C. pr. civ., art. 182 alin. (2) Convenţie, art. 6 parag. 1 I întrucât partea care a înţeles să se folosească de înscrisul defăimat ca fals, nu a înfăţişat originalul înscrisului, iar relaţiile privind ... [Mai mult]
iun 7, 2018
  I. Obiectul recursului în interesul legii Din cuprinsul recursurilor în interesul legii declarate în temeiul dispozițiilor art. 514 din Codul de procedură civilă de colegiile de conducere ale curților de apel ... [Mai mult]
 
mai 15, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 1698/2013 Ședința publică de la 18 aprilie 2013 Asupra recursului de față Prin cererea ... [Mai mult]
mar 30, 2018
Acțiunea în rectificarea înscrierilor în cartea funciară este acea acțiune prin care se cere îndreptarea sau suprimarea unor înscrieri necorespunzătoare făcute în cuprinsul acesteia, pentru a pune de acord starea tabulară cu ... [Mai mult]
 
mar 28, 2018
I N S T A N Ţ A, Deliberând asupra prezentei cauze, în conformitate cu dispoziţiile art. 395 alin. 1 Cod procedură civilă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xx.xx.2017 sub ... [Mai mult]
mar 21, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 1257/2017 Şedinţa publică de la 21 septembrie 2017 Decizia nr. 1257/2017 Asupra recursurilor de ... [Mai mult]