Acasa

iul 18, 2017
Prin sentinta civ. nr. 2863 din 07.12.2010 a Judecatoriei Pascani data in dosarul 1301/866/2010 s-au dispus urmatoarele: "Admite, in parte, cererea formulata de catre reclamantul JD in contradictoriu cu parata RI (fosta J), cu acelasi ... [Mai mult]
iul 12, 2017
R O M Â N I A CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE Complet specializat pentru cauze cu minori şi de familie Dosar nr(...) ... [Mai mult]
 
iul 12, 2017
Sedinta publica din data de 24 martie 2009 Sentinta civila nr.915 Sub nr.... din .... s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul ..., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor ... [Mai mult]
iul 10, 2017
Pe rol judecata apelului declarat de reclamanţii -------împotriva sentinţei civile nr.______ pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr._____ având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară. ... [Mai mult]
 
iun 29, 2017
Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante sub nr. … reclamantul B M a solicitat in contradictoriu cu paratii P M si B I A pronuntarea unei hotarari judecatoresti, prin care sa se constate ca a intervenit prescriptia extinctiva a ... [Mai mult]
iun 28, 2017
Opinia INM: Potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, (...) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia se timbrează cu 3% din valoarea masei partajabile. Este de ... [Mai mult]
 
iun 20, 2017
Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 114/1996, în cazurile în care unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedică, cu bună ştiinţă şi sub orice formă, folosirea normalăl a imobilului de locuit, creând prejudicii ... [Mai mult]
iun 20, 2017
  Apartamentul dobândit de soţi în timpul căsătoriei constituie bun comun. Proprietatea soţilor asupra bunurilor comune este o proprietate comună în devălmăşie, caracteristic acesteia fiind faptul că cei doi soţi sunt ... [Mai mult]
 
iun 6, 2017
Tip: Sentinţă civilă Nr./Dată: 12790 (05.11.2008) Autor: Judecatoria Iasi Domenii asociate: locaţiune, închiriere Prin sentinta civila nr. 12790 din 5 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins, ca inadmisibila, ... [Mai mult]
iun 6, 2017
  (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE - DOSAR NR.10135/301/2007 -DECIZIA CIVILĂ NR.1798/09.12.2008) Deliberând asupra cererii de recurs de faţă,constată ... [Mai mult]
 
iun 6, 2017
Decizia civila nr.224/R din 24 septembrie 2004, Curtea de Apel Pitesti Tribunalul nu a tinut cont de criteriile legal instituite de dispozitiile art.6739 Cod procedura civila, in ceea ce priveste atribuirea bunurilor. ... [Mai mult]
mai 11, 2017
  JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACĂU Dosar nr. 6766/270/2014 acţiune oblică Înreg. la 19.09.2014 partaj bunuri comune S E N T I N Ț A C I V I L Ă NR.589 Şedinţa publică ... [Mai mult]