Acasa

oct 16, 2016
  Pentru a tranșa subiectul partajului în relația de concubinaj, o să apelăm, din rațiuni de ușoară asemănare, tot la comparația cu căsătoria. În cazul soților – ca regulă generală, întrucât majoritatea se află sub ... [Mai mult]
oct 10, 2016
In raporturile dintre concubini izvorul coproprietatii nu poate fi, in esenta, nici mostenirea legala si nici legea (intrucat un regim special si derogatoriu de la dreptul comun este rezervat doar sotilor), nici uzucapiunea, ci doar ... [Mai mult]
 
sep 29, 2016
R O M A N I A CURTEA DE A P E L T I M I S O A R A SECTIA CIVILA DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILA NR. 139/R Sedinta publica din 17 februarie 2010 PRESEDINTE : G (...) JUDECATOR : (...) (...) JUDECATOR : (...) (...) ... [Mai mult]
sep 22, 2016
Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 08.07.2014, sub nr.21.564/212/2014, reclamanta C.A . a chemat în judecata pe pârâul D.V.E., solicitând instantei ca, prin hotarârea ce va ... [Mai mult]
 
sep 22, 2016
Prin Sentinta civila nr.5144 di data de 14.11.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantilor F. I.si F.M., admisa în parte actiunea civila formulata de reclamantii B.N. si ... [Mai mult]
sep 19, 2016
În ipoteza reglementata de dispozitiile art. 494 Cod civil, constructorul de buna credinta nu este titularul dreptului de proprietate asupra lucrarii edificate pe terenul altuia, ci în urma exercitarii dreptului de accesiune de catre ... [Mai mult]
 
sep 5, 2016
Dreptul de retenţie nu poate fi acordat decât în cazul preexistenţei unei obligaţii a retentorului la restituirea bunului în legătură cu care invocă şi dovedeşte efectuarea anumitor cheltuieli (debitum cum re iunctum), ... [Mai mult]
iun 25, 2016
  CURTEA DE APEL G_____ SECȚIA I CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ Nr. 77/R Ședința publică de la 18 Februarie 2014   Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra recursului ... [Mai mult]
 
mai 30, 2016
  Cum în cadrul dezbaterii succesorale judiciare şi în strânsă legătură cu capetele principale de cerere privind deschiderea succesiunii - constatarea calităţii de moştenitor şi anularea certificatului de moştenitor - ... [Mai mult]
mai 17, 2016
Pentru a avea valoare de acceptare tacită a unei moşteniri, actul săvârşit de către succesibil trebuie să fie unul dintre acelea pe care nu le-ar putea îndeplini decât un moştenitor, lăsând astfel să se înţeleagă intenţia ... [Mai mult]
 
mai 13, 2016
Regimul matrimonial se lichidează la desfacerea căsătoriei prin divorţ, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la decesul unuia dintre soţi. Actul de lichidare se incheie, dupa caz: între foşti soţi (după ... [Mai mult]
mai 13, 2016
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia rezumată nr. 1257/2015   Cuprins pe materii : Drept comercial. Contracte Legea nr. 7/1996, art. 31 ... [Mai mult]