Acasa

feb 22, 2017
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1208 din 8 octombrie 2014 Prin sentinţa civilă nr. 9754/19.06.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost respinsă excepţia lipsei calităţii de reprezentant al reclamanţilor ... [Mai mult]
feb 22, 2017
R O M Â N I A TRIBUNALUL BRAŞOV SECŢIA I CIVILĂ DECIZIE Nr. 492/A/2014 Şedinţa publică de la 18 Septembrie 2014 Completul compus din: PREŞEDINTE N. F. ... [Mai mult]
 
feb 22, 2017
Dosar nr. 3049/1748/2009* R O M Â N I A TRIBUNALUL ILFOV SECŢIA CIVILĂ DECIZIE Nr. 45 A Tribunalul constituit din: PREŞEDINTE O.E.M. JUDECĂTOR D.C. ... [Mai mult]
feb 22, 2017
Promovarea acţiunii în petiţie de ereditate constă în constatarea calităţii sale de moştenitor şi predarea unui bun imobil succesoral; or, atât acţiunea în constatare cât şi acţiunea în revendicare sunt imprescriptibile din ... [Mai mult]
 
feb 20, 2017
Chiar dacă uzucapiunea operează retroactiv şi face dovada dreptului de proprietate dobândit pe această cale, în sens general, faţă de orice persoană, dobândirea acestui drept real pe această cale nu poate fi opusă, aleatoriu, ... [Mai mult]
feb 20, 2017
  Acţiunea reglementată de art. 88 din Legea nr. 36/1995 poate fi introdusă doar de către moştenitorii acceptanţi ale căror drepturi au fost nesocotite la momentul emiterii certificatului de moştenitor. ... [Mai mult]
 
feb 19, 2017
Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 1779 din 19 mai 2011 Prin sentinţa civilă nr. 3990/21.04.2010, pronunţată de Judecătoria Baia Mare a fost ... [Mai mult]
feb 19, 2017
Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 1912 din 27 mai 2011 Prin sentinţa civilă nr. 264 din 16 martie 2011 a Tribunalului Cluj s-a respins excepţia ... [Mai mult]
 
feb 18, 2017
Acceptarea tacită a succesiunii ce poate fi dovedită cu orice mijloc de probă rezultă din încheierea unor contracte de arendare pentru terenuri ce fac parte din masa succesorală întrucât acestea reprezintă acte de administrare cu ... [Mai mult]
feb 13, 2017
Recurs. Exprimarea dreptului de opţiune succesorală în calitate de moştenitor testamentar în privinţa unui legat particular. Renunţarea la moştenire nu poate fi decât expresă şi constituie un act juridic solemn, neputând fi dedusă ... [Mai mult]
 
feb 13, 2017
„Astfel cum rezultă din dispoziția de drept reglementată prin art.653 alin.1 Cod procedură civilă, sezina este un beneficiu al legii în virtutea căruia anumiţi moştenitori „au de drept posesia succesiunii din momentul morţii ... [Mai mult]
feb 12, 2017
Prin cererea inregistrata pe rolul instantei cu (…), reclamantii (…) au chemat in judecata pe paratii (…) solicitand sa se dispuna partajarea, in natura, a terenurilor identificate in titlul de proprietate nr.(…), emis de (…) ... [Mai mult]