Acasa

mai 15, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 1698/2013 Ședința publică de la 18 aprilie 2013 Asupra recursului de față Prin cererea ... [Mai mult]
mar 30, 2018
Acțiunea în rectificarea înscrierilor în cartea funciară este acea acțiune prin care se cere îndreptarea sau suprimarea unor înscrieri necorespunzătoare făcute în cuprinsul acesteia, pentru a pune de acord starea tabulară cu ... [Mai mult]
 
mar 28, 2018
I N S T A N Ţ A, Deliberând asupra prezentei cauze, în conformitate cu dispoziţiile art. 395 alin. 1 Cod procedură civilă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xx.xx.2017 sub ... [Mai mult]
mar 21, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 1257/2017 Şedinţa publică de la 21 septembrie 2017 Decizia nr. 1257/2017 Asupra recursurilor de ... [Mai mult]
 
feb 15, 2018
Dosar nr. XXXXXXXXXXX R O M Â N I A CURTEA DE APEL IAȘI SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI - NCPP DECIZIA PENALĂ Nr. 564/2017 ... [Mai mult]
dec 11, 2017
Codul civil: art. 539, art. 530, art. 499 alin. 1, art. 324 alin. 1, 4; La desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinţei de către ambii soţi şi aceştia nu se înţeleg, beneficiul contractului de ... [Mai mult]
 
dec 11, 2017
Reclamantul A M.I, domiciliat în comuna, sat, judetul a chemat in judecata pe parata G A domiciliată în comuna, sat, judetul . solicitind ca prin sentinta ce se va da, sa se dispuna evacuarea acesteia din imobilul proprietatea sa cu ... [Mai mult]
dec 4, 2017
Decizia nr. 1085/2013 pronunțată de Curtea de Apel BUCUREŞTI la data de 13-06-2013 în dosarul nr. 21399/303/2010 Dosar nr._ (886/2013) ROMÂNIA CURTEA DE APEL BUCUREȘTI SECȚIA A III-A CIVILA ȘI PENTRU CAUZE ... [Mai mult]
 
nov 14, 2017
Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 31.07.2009, sub dosar nr…., reclamanta CG a chemat în judecată pe pârâtul CIA, solicitând în contradictoriu pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin ... [Mai mult]
sep 15, 2017
Opinia INM: Acțiunea în constatarea calității de moștenitor este neîndoielnic una patrimonială . În același timp, ea este și evaluabilă în bani, întrucât prin intermediul său se tinde la recunoașterea unui drept ... [Mai mult]
 
aug 24, 2017
ROMANIA CURTEA DE A P E L T I M I S O A R A COMPLET SPECIALIZAT DE FAMILIE SI MINORI SECTIA CIVILA DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILA NR. 344 Sedinta publica din 7 aprilie 2009 PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) ... [Mai mult]
aug 24, 2017
JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILA NR. 7383 Ședința publica din data de 26.05.2015 Instanța constituita din: P_________ - C______ D___ Z_____ ... [Mai mult]