Acasa

iun 20, 2017
Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 114/1996, în cazurile în care unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedică, cu bună ştiinţă şi sub orice formă, folosirea normalăl a imobilului de locuit, creând prejudicii ... [Mai mult]
iun 20, 2017
  Apartamentul dobândit de soţi în timpul căsătoriei constituie bun comun. Proprietatea soţilor asupra bunurilor comune este o proprietate comună în devălmăşie, caracteristic acesteia fiind faptul că cei doi soţi sunt ... [Mai mult]
 
iun 6, 2017
Tip: Sentinţă civilă Nr./Dată: 12790 (05.11.2008) Autor: Judecatoria Iasi Domenii asociate: locaţiune, închiriere Prin sentinta civila nr. 12790 din 5 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins, ca inadmisibila, ... [Mai mult]
iun 6, 2017
  (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE - DOSAR NR.10135/301/2007 -DECIZIA CIVILĂ NR.1798/09.12.2008) Deliberând asupra cererii de recurs de faţă,constată ... [Mai mult]
 
iun 6, 2017
Decizia civila nr.224/R din 24 septembrie 2004, Curtea de Apel Pitesti Tribunalul nu a tinut cont de criteriile legal instituite de dispozitiile art.6739 Cod procedura civila, in ceea ce priveste atribuirea bunurilor. ... [Mai mult]
mai 11, 2017
  JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACĂU Dosar nr. 6766/270/2014 acţiune oblică Înreg. la 19.09.2014 partaj bunuri comune S E N T I N Ț A C I V I L Ă NR.589 Şedinţa publică ... [Mai mult]
 
mar 28, 2017
Devoluţiunea succesorală legală este doar o cale de transmitere a unor drepturi preexistente, din patrimoniul persoanei decedate, în cel al succesorilor cu vocaţie concretă; aceasta nu reprezintă un mod de naştere ab origine a ... [Mai mult]
mar 27, 2017
Prin Sentinta civila nr.5144 di data de 14.11.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantilor F. I.si F.M., admisa în parte actiunea civila formulata de reclamantii B.N. si ... [Mai mult]
 
mar 22, 2017
Ori de câte ori există o înţelegere, expresă sau tacită, între proprietarul terenului şi constructor, prin care acestuia din urmă i se îngăduie să efectueze orice lucrări de construcţii, sunt aplicabile regulile generale ... [Mai mult]
mar 22, 2017
Răspunderea civilă delictuală este o sancţiune civilă, care se aplică nu atât în considerarea persoanei care a săvârşit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, cât în considerarea patrimoniului său. Existenţa ... [Mai mult]
 
mar 14, 2017
Iniţial, părţile din prezentul dosar deţineau în indiviziune terenul aferent construcţiilor, teren ce avea acces la drumul public. În urma unui proces de partaj declanşat de reclamantă s-au creat două loturi ... [Mai mult]
mar 7, 2017
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 10.01.2013 sub nr. 1204/212/2013, reclamanții NG și NM au solicitat, în contradictoriu cu pârâții BI, AB și ID grănițuirea proprietăților învecinate și ... [Mai mult]