Acasa

iul 11, 2018
JUDECĂTORIA SIGHIȘOARA   SENTINȚA CIVILĂ Nr. 732/2015 Ședința publică de la 15 Iunie 2015 Completul compus din: PREȘEDINTE G_______ B________ Grefier A___ ... [Mai mult]
iun 7, 2018
C. civ., art. 3 C. pr. civ., art. 182 alin. (2) Convenţie, art. 6 parag. 1 I întrucât partea care a înţeles să se folosească de înscrisul defăimat ca fals, nu a înfăţişat originalul înscrisului, iar relaţiile privind ... [Mai mult]
 
iun 7, 2018
  I. Obiectul recursului în interesul legii Din cuprinsul recursurilor în interesul legii declarate în temeiul dispozițiilor art. 514 din Codul de procedură civilă de colegiile de conducere ale curților de apel ... [Mai mult]
mai 15, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 1698/2013 Ședința publică de la 18 aprilie 2013 Asupra recursului de față Prin cererea ... [Mai mult]
 
mar 30, 2018
Acțiunea în rectificarea înscrierilor în cartea funciară este acea acțiune prin care se cere îndreptarea sau suprimarea unor înscrieri necorespunzătoare făcute în cuprinsul acesteia, pentru a pune de acord starea tabulară cu ... [Mai mult]
mar 28, 2018
I N S T A N Ţ A, Deliberând asupra prezentei cauze, în conformitate cu dispoziţiile art. 395 alin. 1 Cod procedură civilă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xx.xx.2017 sub ... [Mai mult]
 
mar 21, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 1257/2017 Şedinţa publică de la 21 septembrie 2017 Decizia nr. 1257/2017 Asupra recursurilor de ... [Mai mult]
feb 15, 2018
Dosar nr. XXXXXXXXXXX R O M Â N I A CURTEA DE APEL IAȘI SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI - NCPP DECIZIA PENALĂ Nr. 564/2017 ... [Mai mult]
 
dec 11, 2017
Codul civil: art. 539, art. 530, art. 499 alin. 1, art. 324 alin. 1, 4; La desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinţei de către ambii soţi şi aceştia nu se înţeleg, beneficiul contractului de ... [Mai mult]
dec 11, 2017
Reclamantul A M.I, domiciliat în comuna, sat, judetul a chemat in judecata pe parata G A domiciliată în comuna, sat, judetul . solicitind ca prin sentinta ce se va da, sa se dispuna evacuarea acesteia din imobilul proprietatea sa cu ... [Mai mult]
 
dec 4, 2017
Decizia nr. 1085/2013 pronunțată de Curtea de Apel BUCUREŞTI la data de 13-06-2013 în dosarul nr. 21399/303/2010 Dosar nr._ (886/2013) ROMÂNIA CURTEA DE APEL BUCUREȘTI SECȚIA A III-A CIVILA ȘI PENTRU CAUZE ... [Mai mult]
nov 14, 2017
Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 31.07.2009, sub dosar nr…., reclamanta CG a chemat în judecată pe pârâtul CIA, solicitând în contradictoriu pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin ... [Mai mult]