Acasa

aug 3, 2017
  TRIBUNALUL: A respins apelul declarat de apelanta parata U. T. din Brasov, reprezentata prin rector prof. univ. dr. ing. I. V., impotriva sentintei civile nr. 4114/17.04.2008 pronuntata de Judecatoria Brasov in dos. nr. ... [Mai mult]
iul 31, 2017
DREPT CIVIL. RADIEREA DREPTULUI DE IPOTECA DIN CARTEA FUNCIARA. LIPSA CONSIMTAMÂNTULUI TITULAREI DREPTULUI DE IPOTECA. SUPLINIREA CONSIMTAMÂNTULUI PRIN HOTARÂRE JUDECATOREASCA DEFINITIVA Din perspectiva prevederilor art. ... [Mai mult]
 
iul 31, 2017
R O M Â N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURARI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 2235/R/2009 Şedinţa publică din 28 ... [Mai mult]
iul 31, 2017
Constata ca prin cererea adresata acestei instante, reclamantul Municipiul Brasov a chemat in judecata pe paratii H.S. F. si H.G. solicitand sa se constate stins dreptul de creanta al paratului H.S. F. pentru suma de 2.721.895.867 lei vechi ... [Mai mult]
 
iul 18, 2017
Prin sentinta civ. nr. 2863 din 07.12.2010 a Judecatoriei Pascani data in dosarul 1301/866/2010 s-au dispus urmatoarele: "Admite, in parte, cererea formulata de catre reclamantul JD in contradictoriu cu parata RI (fosta J), cu acelasi ... [Mai mult]
iul 12, 2017
R O M Â N I A CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE Complet specializat pentru cauze cu minori şi de familie Dosar nr(...) ... [Mai mult]
 
iul 12, 2017
Sedinta publica din data de 24 martie 2009 Sentinta civila nr.915 Sub nr.... din .... s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul ..., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor ... [Mai mult]
iul 10, 2017
Pe rol judecata apelului declarat de reclamanţii -------împotriva sentinţei civile nr.______ pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr._____ având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară. ... [Mai mult]
 
iun 29, 2017
Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante sub nr. … reclamantul B M a solicitat in contradictoriu cu paratii P M si B I A pronuntarea unei hotarari judecatoresti, prin care sa se constate ca a intervenit prescriptia extinctiva a ... [Mai mult]
iun 28, 2017
Opinia INM: Potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, (...) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia se timbrează cu 3% din valoarea masei partajabile. Este de ... [Mai mult]
 
iun 20, 2017
Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 114/1996, în cazurile în care unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedică, cu bună ştiinţă şi sub orice formă, folosirea normalăl a imobilului de locuit, creând prejudicii ... [Mai mult]
iun 20, 2017
  Apartamentul dobândit de soţi în timpul căsătoriei constituie bun comun. Proprietatea soţilor asupra bunurilor comune este o proprietate comună în devălmăşie, caracteristic acesteia fiind faptul că cei doi soţi sunt ... [Mai mult]